Θέματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β' επιπέδου

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Ταξινομία Bloom και Anderson (ρήματα),

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Ταξινομία Bloom και Anderson.

Δικτυακοί τόποι:

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία (για διάφορες ειδικότητες)

Ερωτήσεις: 

47 ερωτήσεις γενικού μέρους, Σύγρονες απόψεις μάθησης (1, 2, 3), Δείγματα Ερωτήσεων -Δοκιμασιών γενικού μέρους (1, 2, 3), Από τις παραδοσιακές στις σύγχρονες απόψεις για την μάθηση, Σύγχρονες απόψεις για την μάθηση (1Bruner, 2Ausubel, 3Bandura).

 

Ενδιαφέρουσες πλατφόρμες διδακτικού υλικού:

Αίσωπος,

Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων (Didactic Scenarios Repository?DSR),

Αποθετήριο Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Φωτόδεντρο),

Ιφιγένεια,

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (Learning by Design),

ΜΗΤΙΔΑ (Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης Αξίας Διδακτικών Αντικειμένων),

Πρωτέας,

Οpendiscoveryspace (ODS-ISE)