Θέματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α' επιπέδου

Τεστ προετοιμασίας για την πιστοποίηση (ΕκαιΑ,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Υλικό-σχετικό-με-την-πιστοποίηση-α’-επιπέδου (με πάρα πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις)

Ασκήσεις Πιστοποίησης Α' επιπέδου ΤΠΕ

Ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων σε excel