Συνθετικές εργασίες Πληροφορικής 

Αρκετές εργασίες γίνονται σε συνεργασίες με άλλα μαθήματα και κυρίως αυτό της Τεχνολογίας ή στο πλαίσιο των δράσεων για την ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων Αθήνας, όπως για παράδειγμα ο εντοπισμός ομάδων των Αμπελοκήπων κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου.

Σημείωση: Η εύρεση των ψηφιακών πηγών από τους μαθητές για τη δημιουργία των παραπάνω τευχών έγινε με τη χρήση του φύλλου εργασίας καθώς και των πηγών που αναφέρει και τους συνδέσμους του symbaloo! (με αντίστοιχο φύλλο εργασίας πραγματοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες αναζητήσεις ομάδων της ευρύτερης περιοχής των Αμπελοκήπων Αθήνας).

Υπάρχουν, όμως, και κάποιες ανεξάρτητες που σχετίζονται με κιονωνικά θέματα:, όπως για παράδειγμα: απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο "Τι γνωρίζετε για το κάπνισμα;" κτλ