Το σχολείο μας συμμετείχε με μαθητές των δύο περιβαλλοντικών προγραμμάτων του στο 2ο μαθητικό συνέδριο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά προγράμματα στις σελίδες μας: