Πληροφορίες για την

επίσκεψη της περιβαλλοντικής μας ομάδας στο ΚΠΕ Ελευσίνας. Πραγματοποίηση προγράμματος «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες... στην αειφορία»