Φύλλα εργασίας και εργασίες μαθητών στο μάθημα Πληροφορική ? Τεχνολογία Γ? Γυμνασίου

 

Συνδυασμός μαθημάτων Πληροφορικής ? Τεχνολογίας με στόχο να δημιουργήσουν οι μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς διαθεματικές κοινές εργασίες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υπήρξε συνεργασία ως προς τη σειρά των παρεμβάσεων όσο και ως προς τον χωρισμό των ομάδων των μαθητών. Κάποιες φορές έγιναν «ανταλλαγές» μαθητών μεταξύ ομάδων Α και Β των τμημάτων ενώ κάποιες όλες έγινε 2ωρο συνεχόμενο μάθημα με τους δύο εκπαιδευτικούς στο εργαστήριο Πληροφορικής με όλο το τμήμα (ομάδα Α και Β μαζί).

 

Το σχολικό έτος 2016-2017 οι τελικές εργασίες δημιιουργήθηκαν στα προγράμματα SketchUp & freeCAD ενώ κάποιες από αυτές εκτυπώθηκαν στον τρισδιάστατο εκτυπωτή μας Anima.

 

2016-2017 

 Χτίσιμο σπιτιών. Εργασίες Γ' Γυμνασίου

Ρομπότ από μαθητές Α', Β΄και Γ' τάξηςΚατασκευές σπιτιών από μαθητές Α', Β΄και Γ' τάξης