ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022-23: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, Β' τάξη ΟΛΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021-22: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-21: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019-20: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018-19: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019. Περίοδος: α (30/05-05/06) (και ολικά εξεταζόμενοι μαθητές)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-18: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-2018. Περίοδος: α (και ολικά εξεταζόμενοι μαθητές), β

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-17: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Β' φάση (pdfpng)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-17: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (pdf, png)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-16: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-16: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-15: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-15: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-14: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014