56ο Γυμνάσιο Αθήνας                                                                  Σχολικό έτος: 2019-2020

Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

 

Θέμα: "Εξεταστέα ύλη σχολικού έτους 2019-2020"

 

Α' Γυμνασίου (μόνο τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για τους μαθητές μας)

Μαθηματικά

 

Β' Γυμνασίου  (μόνο τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για τους μαθητές μας)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Κείμενα από μετάφραση

-  Ιστορία

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα-Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Πληροφορική

- Φυσική

Χημεία

 

Γ' Γυμνασίου  (μόνο τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για τους μαθητές μας)

Μαθηματικά

Πληροφορική

Χημεία