Σχολικό έτος: 2015-2016

 Μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων συμμετείχαν στην εκδρομή της Σχολικής μας Μονάδας.