Στο πλαίσιο της δράσης "Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία" και μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών δημιουργήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

Παρουσίαση της δράσης

Δημιουργική γραφή στο πλαίσο της δράσης:

1, 2, 3 και 4.