Θρησκευτικά σε συνεργασία με το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας "Αθηνά Πολύβουλος" (παράρτημα του "Αθηνά Υγεία" για την 7η δημοτική κοινότητα)