Τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου μπορούμε να τα βρούμε και ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

Ψηφιακό σχολείο (βλέπουμε το υλικό ανά τάξη, ανά μάθημα (εμπλουτισμένα βιβλία με ασκήσεις, φωτόδεντρο με μαθησιακά αντικείμενα)

"Βιβλία" Α' τάξης

"Βιβλία" Β' τάξης

"Βιβλία" Γ' τάξης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (είναι σε "κομμάτια" αρχεία pdf, σε στατική μορφή). Τη διεύθυνση αυτή τη χρησιμοποιούμε μόνο όταν δεν λειτουργούν οι προηγούμενες)

 

Σχολικά βοηθήματα Γυμνασίου  (Ο σκοπός των παραπάνω σχολικών βοηθημάτων του γυμνασίου και του επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού είναι η προσφορά δωρεάν βοήθειας, αφενός στους μαθητές και αφετέρου στους εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι πολλά από τα σχολικά βοηθήματα αφορούν παλιότερες σχολικές εκδόσεις βιβλίων για τους μαθητές, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η ορθολογική κρίση των μαθητών κυρίως σε απαντήσεις ασκήσεων.  Η μη ορθολογική χρήση των συγκεκριμένων σχολικών βοηθημάτων και η απλή αντιγραφή τους πιθανόν να επιφέρει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.)

 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά Γυμνασίου μπορούμε να τα βρούμε και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις:

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τα κατεβάζετε, δωρεάν, και τα χρησιμοποιείτε)

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαίδευσης