56ο Γυμνάσιο Αθήνας                                                                                           Σχολικό έτος: 2017-2018

Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

 

 

matitestmimata178

Για τον συνολικό αριθμό των μαθητών στα τμήματα λαμβάνονται υπόψη και:

- η χωρητικότητα των αιθουσών της σχολικής μας μονάδας (3 μεγάλες αίθουσες και 7 μικρές) καθώς και

- οι προτιμήσεις των μαθητών στη 2η ξένη γλώσσα ώστε να δημιουργηθούν αμιγή τμήματα διδασκαλίας αυτών.