Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2023-24

Μνημόνιο Διαχείρισης Καταστροφών (πυρκαγιές,  ακραία καιρικά φαινομενα, τεχνολογικές καταστροφές, ΧΒΡΠ περιστατικά) 2023-2024

Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης  2023-2024

 ---

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2022-23

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2021-22

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2020-21

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2019-20

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2018-19

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2017-18

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2016-17

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2015-16

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2014-15

Σχέδιο Ενεργειών Για Τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 2013-14