Τμήματα και μαθητές του 56ου Γυμνασίου Αθήνας

Η κατανομή των μαθητών μας σε τμήματα είναι αναρτημένη στη σελίδα εδώ.