Ψηφιακή αφήγηση με φωτογραφίες που μας παραχώρησε η οικογένεια Γλεντζάκη.

Στις λεζάντες μας βοήθησαν και η κυρία Μητσώνη με τον κύριο Ραφτόπουλο. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Στις φωτογραφίες αυτές φαίνεται, μεταξύ άλλων, η κυκλική, τότε, πλατεία Αμπελοκήπων, η "παραλία" και τα κτήρια στην αρχή της Κηφισίας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Την ψηφιακή αφήγηση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Σύντομα θα τοποθετηθεί πινακίδα στην Κηφισίας 4, ως συνέχεια της καταγραφής που πραγματοποιήθηκε από ομάδες μαθητών του σχολείου μας και τη MONUMENTA. Στο πλαίσιο της καταγραφής τεκμηριώσαμε, μέσω εφημερίδας της εποχής, ότι η ονομασία του καφενείου στο οποίο έγινε η παράδοση Αθήνας-Πειραιά στους Γερμανούς ονομαζόταν "Παρθενών". Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από δραστηριότητες και εργασίες  που αφορούν την παράδοση που έγινε στις 27.04/1941 στην περιοχή των Αμπελόκηπων Αθήνας. ως συνεισφορά στην περιοχή του σχολείου μας.