Τελικοί έλεγχοι επίδοσης των μαθητών

 

Σας ενημερώσουμε ότι έχουν εκδοθεί  οι τελικοί έλεγχοι επίδοσης των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου μας.