Εκπαιδευτικά προγράμματα της MOnuMENTA στο 56o Γυμνάσιο Αθήνας.

Η συνεργασία του 56ου Γυμνασίου Αθήνας με τη MOnuMENTA συνεχίζεται για έκτη σχολική χρονιά.

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα δύο προγράμματα της MOnuMENTA σε τρία τμήματα της Α' τάξης της σχολικής μας μονάδας.

Περισσότερες πληροφορίες:

56ο Γυμνάσιο Αθήνας: Εκπαιδευτικά προγράμματα στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας

MOnuMENTA: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας