Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του σχολείου βρίσκεται εδώ.