Μαθήματα Σύγχρονης - Ασύγχρονης εκπαίδευσης-μάθησης στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας

 

Το σχολείο μας διοργανώνει μαθήματα Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης και μάθησης για τους μαθητές της Σχολικής μας Μονάδας.

 

Τα μαθήματα της Σύγχρονης πραγματοποιούνται μετά από προσωπική ενημέρωση των καθηγητών του σχολείου στους μαθητές μας μεταξύ 08:00-12:00 κάθε μέρα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Τα μαθήματα της Ασύγχρονης βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση εδώ.