Πρόγραμμα Σύγχρονης εκπαίδευσης-μάθησης στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας

 


Το σχολείο μας διοργανώνει μαθήματα Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης και μάθησης για τους μαθητές της Σχολικής μας Μονάδας.

 

Τα μαθήματα της Ασύγχρονης βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση εδώ.

 

Το πρόγραμμα για τα μαθήματα Σύγχρονης εκπαίδευσης μεταξύ 27/04/2020/-08/05/2020 θα το βρείτε εδώ.