Ενημέρωση των κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών μας να προσέλθουν στο σχολείο το συντομότερο δυνατόν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή των παιδιών τους:
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:        
     - Στοιχεία φορολογικού κηδεμόνα
     - Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
     - Αριθμός κινητού/σταθερού τηλεφώνου
     - Πιστοποιητικό γεννήσεως μαθητή
    - Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά στη φοίτηση του παιδιού τους ( π.χ. Ιατρική γνωμάτευση, Γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.)