Ηλεκτρονικά μαθήματα Ασύγχρονης και Πρόγραμμα Σύγχρονης εκπαίδευσης-μάθησης

στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας

 

Το σχολείο μας διοργανώνει μαθήματα Σύγχρονης και Ασύγχρονης εκπαίδευσης και μάθησης για τους μαθητές της Σχολικής μας Μονάδας.

Το πρόγραμμα για τα μαθήματα Σύγχρονης εκπαίδευσης θα το βρείτε εδώ.

Οι διευθύνσεις των εκπαιδευτικών έχουν σταλεί με μέιλ σε όλους τους κηδεμόνες των μαθητών αλλά και στα προσωπικά μέιλ στο ΠΣΔ των μαθητών. Στις ψηφιακές αίθουσες των καθηγητών μεταβαίνετε πατώντας τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί με μήνυμα από το σχολείο την ώρα που αναφέρει το πρόγραμμα της κάθε εβδομάδας:

Μαθήματα της Ασύγχρονης βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στις παρακάτω διευθύνσεις (σταδιακή ενημέρωση):

Α' Γυμνασίου:
Ιστορία (A1,A3,A5, A2, A4), Μαθηματικά (A1,A2Α3,Α4, A5), Νεοελληνική Γλώσσα (A5) - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (Α2 ), Φυσική, Αγγλικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (A1,A2, Α2, Α4, Α5) - Κείμενα από μετάφραση (Α1, Α2,Α3, Α4,Α5), Βιολογία, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική (A1,A2,A3, A4,A5),  Τεχνολογία, Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή

Β' Γυμνασίου:
Ιστορία (Β1,Β2, ), Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα (Β1,Β3, B2,B4) - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Β1,Β3, B2,B4), Φυσική, Αγγλικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (B1, B2, B2,B4) - Κείμενα από μετάφραση (B1, B3, B2,B4), Βιολογία, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωγραφία, Θρησκευτικά (B1,B2, B3,B4), Πληροφορική (Β1,Β3, Β2,Β4), Τεχνολογία, Χημεία, Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή

Γ' Γυμνασίου:
Ιστορία, Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα (Γ1, Γ2, Γ3)- Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ1, Γ2,Γ3), Φυσική, Αγγλικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Γ1, ) - Κείμενα από μετάφραση, Βιολογία, Γαλλικά, Γερμανικά, Θρησκευτικά, Πληροφορική (Γ1,Γ3, Γ2), Τεχνολογία, Χημεία, Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή