Εκπαιδευτικά προγράμματα της MOnuMENTA στο 56o Γυμνάσιο Αθήνας

Η συνεργασία του 56ου Γυμνασίου Αθήνας με τη MOnuMENTA συνεχίζεται για έβδομη σχολική χρονιά.

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκαν τα δύο προγράμματα της MOnuMENTA στα πέντε τμήματα της Α' τάξης της σχολικής μας μονάδας.

Περισσότερες πληροφορίες:

56ο Γυμνάσιο Αθήνας: Εκπαιδευτικά προγράμματα στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας

- MOnuMENTA: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας