Εκπαιδευτικά προγράμματα της MOnuMENTA στο 56o Γυμνάσιο Αθήνας

Η συνεργασία του 56ου Γυμνασίου Αθήνας με τη MOnuMENTA συνεχίζεται για όγδοη σχολική χρονιά.

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν τα δύο προγράμματα της MOnuMENTA στα πέντε τμήματα της Γ' τάξης της σχολικής μας μονάδας.

Περισσότερες πληροφορίες:

56ο Γυμνάσιο Αθήνας: Εκπαιδευτικά προγράμματα στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας

- MOnuMENTA: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας