Τοποθέτηση ψυχολόγου στη Σχολική μας Μονάδα

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας έχει τοποθετηθεί η κυρία Υφαντή Παναγιώτα, Ψυχολόγος, για την υποστήριξη του σχολείου, των παιδιών και των γονέων, για να βοηθήσει, στο πλαίσιο των σκοπών της εκπαίδευσης, στην καλύτερη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

Η Ψυχολόγος προσφέρει τις υπηρεσίες της με βάση τις αρχές της επιστήμης της Ψυχολογίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας του Ψυχολόγου. Τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων όσων συνεργάζονται μαζί της, σέβεται τα δικαιώματα του κάθε παιδιού και για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών ενθαρρύνει και ενισχύει τη συνεργασία του σχολείου με τους γονείς.

Θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σχολείο μας κάθε Παρασκευή εντός του σχολικού ωραρίου.

Μπορείτε να επικοινωνείτε για συνεργασία μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.