Σχετικά με τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας...

Η βιβλιοθήκη  μας φιλοξενεί αρκετά βιβλία λογοτεχνικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, παιδαγωγικά, επιστημονικού ενδιαφέροντος, εγκυκλοπαίδιες, κλασικούς συγγραφείς, φωτογραφικά άλμπουμ, λευκώματα κλπ.

Με προθυμία οι μαθητές μας διαβάζουν κάποια απ΄ αυτά με την υπόδειξη του υπεύθυνου καθηγητή.

Επιπλέον γίνονται και παρουσιάσεις των βιβλίων από τους μαθητές μας προς τους συμμαθητές τους, οι οποίοι κατ΄ αυτό τον τρόπο καλλιεργούνται στην αγάπη του βιβλίου.

Έχουμε δημιουργήσει χώρο σε διάδρομο του σχολείου με καρέκλες και βιβλία για ανάγνωση ενώ συμμετείχαμε και στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Read, Realize, React με στόχο τη μεγαλύτερη επαφή των μαθητών μας με τα βιβλία.