Στη σελίδα αυτή θα καταγράφουμε την ιστορία των κτηρίων της σχολικής μας μονάδας, μέσα από αφηγήσεις και πληροφορίες, καθώς και του 56ου Γυμνασίου Αθήνας.

ΦΕΚ 56ου Γυμνασίου Αθήνας

- ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου ως Μικτό Ημερήσιο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων (19.07.1979 / 163Α)

- ΦΕΚ μετονομασίας του σχολείου μας ως 56ο Γυμνάσιο Αθήνας (24.05.1983/ 275Β)

- ΦΕΚ ίδρυσης και μετονομασίας του σχολείου μας (μόνο τα σχετικά με το σχολείο μας αποκόμματα -με σημείωση της αναφοράς ίδρυσης και μετονομασίας)

Ιστορία των κτηρίων και του προσωπικού του σχολείου μας

- Ιστορία και Πληροφορίες για το 56ο και τους καθηγητές του (Συνέντευξη συνταξιούχων εκ/κών)

Μεταστέγαση (από Φωκίδος 26 σε Αχαΐας 3)

- Οι Δ/ντές του 56ου Γυμνασίου Αθήνας από την ίδρυσή του έως σήμερα

- Ιστορία του κτηρίου του σχολείου μας (Αχαΐας 3)

-Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικου 19ου Δημοτικού Σχολείου (για τα κτήρια του σχολικού συγκροτηματος: 1934-1982 και για τους δασκάλους: 1972-1982) [Το αρχικο κτήριο στην οδό Αχαΐας 3 χτίστηκε για το 35ο Δ.Σ. που μετονομάστηκε το 1952 σε 19ο Δ.Σ. Περισσότερες πληροφορίες για τα κτήρια και τις ονομασίες σχολείου εδώ]

- Η αρχιτεκτονική των κτηρίων του σχολείου μας

Διαφορετικές χρήσεις των κτηρίων του σχολείου μας στη διάρκεια των χρόνων

Τα κτήρια του σχολείου μας και η σύνδεσή τους με την ιστορία και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο

Τα κτήρια του σχολείου μας και οι αλλαγές τους μέσα στον χρόνο

- Συνεντεύξεις πρώην μαθητών του 56ου Γυμνασίου Αθήνας

 - Συνέντευξη με τον κ. Στέλιο Ρετσίλα (παλιό κάτοικο της περιοχής, μαθητή και πρόσκοπο στα κτήρια του σχολείου μας) 

 - Συνέντευξη με τον κ. Αλέκο Παπανδρέου (μαθητή στο παλιό κτήριο του σχολείο μας μεταξύ 1960-66)