56ο Γυμνάσιο Αθήνας                                                                                           

Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των Γονέων – Κηδεμόνων και μαθητών είναι σκόπιμη η ανάγνωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.

 

Ενεργός κανονισμός λειτουργίας της Σχολικής μας μονάδας

---

Προηγούμενος Κανονισμός λειτουργίας του 56ου Γυμνασίου Αθήνας