56ο Γυμνάσιο Αθήνας                                                                                           Σχολικό έτος: 2014-2015

Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

 

Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των Γονέων – Κηδεμόνων, για θέματα που αφορούν στην πρόοδο των μαθητών αλλά και σε θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς κάθε εβδομάδα με τον τρόπο που ορίζει ο παρακάτω πίνακας: 

 

EnimerosiGonewn