56ο Γυμνάσιο Αθήνας                                                                                           Σχολικό έτος: 2019-2020

Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

 Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των Γονέων και Κηδεμόνων, για θέματα που αφορούν στην πρόοδο των μαθητών αλλά και σε θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, οι διδάσκοντες θα δέχονται τους γονείς κάθε εβδομάδα την Τρίτη και την Πέμπτη, καθώς επίσης και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.