Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

 

Στη σελίδα αυτή θα υπάρχει το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας

για το σχολικό έτος: 2020-2021 (τελευταία ενημερωμένη έκδοση) 

 

Το πρόγραμμα ανά τάξη. Α' τάξη:

ProgrammaAtaxis

 Το πρόγραμμα ανά τάξη. Β' τάξη:

ProgrammaBtaxis

 

Το πρόγραμμα ανά τάξη. Γ' τάξη:

ProgrammaCtaxis

Ώρες Σύγχρονων Μαθημάτων:

Jo