56ο Γυμνάσιο Αθήνας

Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

Ωρολόγιο πρόγραμμα: 13-17/12/2021

 

December2122

 

Α' τάξη:

202112A

Β' τάξη:

202112B

Γ' τάξη:

202112G