56ο Γυμνάσιο Αθήνας                                                                                           

Αχαΐας 3, 11523

Αμπελόκηποι Αθήνας

Τηλ.: 210 6918843

Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των Γονέων ? Κηδεμόνων και μαθητών είναι σκόπιμη η ανάγνωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.

 

Κανονισμός λειτουργίας του 56ου Γυμνασίου Αθήνας (2023-2024)

Συνοπτικός κανονισμός λειτουργίας του 56ου Γυμνασίου Αθήνας (2023-2024)

---

Κανονισμός λειτουργίας της Σχολικής μας μονάδας (2022-2023)